» O 100% das persoas usuarias da bolsa de emprego de Xuntos atópanse traballando ou facendo prácticas

Nos últimos tempos, a bolsa de emprego de Down Pontevedra “Xuntos” está sendo sinónimo de eficacia e é que a totalidade dos seus membros atópase nestes momentos traballando ou desfrutando dunhas prácticas laborais para mellorar as súas habilidades de cara a unha futura inserción máis estable.

O ano que está a punto de rematar amosouse especialmente produtivo en canto a contratacións. As 18 persoas usuarias do programa de Emprego con Apoio da entidade contaron durante este período con 30 contratos vixentes, sendo 12 deles contratacións indefinidas. Como se pode observar con estes datos, a parte negativa continúa a ser a temporalidade, xa que este elevado número de acordos pon de manifesto a curta duración dos mesmos.

Pode que esa sexa unha das razóns polas que 11 das 18 persoas que se atopan traballando neste momento están compaxinando esta tarefa coa preparación das oposicións da Xunta de Galicia para cubrir un posto de ordenanza.

 

Un Nadal de moito traballo

O mes de decembro está a ser especialmente frutífero no eido laboral para varios membros de Down Pontevedra “Xuntos”, xa que se acaban de asinar tres novos contratos, unha conversión a indefinido e un convenio de prácticas.

Deste xeito, durante a campaña do Nadal, Diego Fontenla e Diego Touriño traballan novamente como mozos de almacén en Supermercados Froiz. De luns a venres ambos se desprazan en autobús á cidade do Lérez para preparar as cestas e lotes de Nadal da compañía. Distribuciones Froiz é unha das empresas colaboradoras habituais nesta época do ano, apoiando a inserción laboral do colectivo desde o inicio do programa de Emprego con Apoio de Xuntos.

As contratacións neste mes viñeron tamén da man das administracións públicas. Así, a Deputación de Pontevedra apostou pola inclusión laboral de Emilio Antonio Barcala mediante un contrato de prácticas a xornada completa. As súas tarefas durante os próximos 6 meses, prorrogables a 2 anos, serán as de peón de xardinería nas instalacións do centro educativo Príncipe Felipe.

E neste mesmo mes, o bo traballo de Pedro García na liña de caixas do Hipermercado Alcampo de Vilagarcía de Arousa víase recompensado e o seu contrato temporal convertíase nun indefinido.

Por último, Matriuska Producciones decidiu incorporar ao seu equipo de traballo a unha segunda persoa usuaria de Xuntos trala boa experiencia que está a vivir con Xiana Moreira. Así, a produtora asinou un novo convenio de prácticas coa entidade mediante o que Carlos Pais deu apoio durante uns días en horario de mañá na organización do festival de cine “Novos Cinemas”.

 

O programa de Emprego con Apoio

Desde o ano 2002, as entidades Down en Galicia desenvolven o servizo de Emprego con Apoio, deseñado para atender especificamente as necesidades e barreiras que as persoas coa síndrome de Down e outras discapacidades intelectuais atopan á hora de intentar acceder ao mercado laboral ordinario.

Este modelo baséase nun sistema estruturado de apoios e acompañamentos para guiar ás persoas demandantes de emprego a través de todo o proceso de inserción socio-laboral e asegurar a súa correcta incorporación ao posto de traballo. Deste xeito, as persoas que se incorporan a un posto, contan co apoio dun preparador ou preparadora laboral que se encarga de levar a cabo unha formación específica no propio posto de traballo, para que o traballador ou traballadora poida ir adquirindo progresivamente unha adecuada execución das tarefas. O apoio tamén se centra na potenciación da interacción social cos seus compañeiros e compañeiras de traballo e na mediación na relación con eles para que se desenvolva de xeito positivo e natural.

O acceso en igualdade de condicións a un posto de traballo segue a ser un dos grandes retos das entidades que traballan a prol da inclusión laboral das persoas con discapacidade. A participación e a cada vez maior presenza das persoas con discapacidade intelectual nas empresas ordinarias contribúe de xeito eficaz a desterrar os tópicos que tradicionalmente se atribúen a este colectivo, resultando un xeito sumamente eficaz de inclusión social.