Máis de mil cincocentas accións desenvoltas no Servizo de Orientación Laboral de Down Galicia, que atende a 249 persoas demandantes

O Servizo de Orientación Laboral de Down Galicia acumulou no pasado período 1.587 accións de orientación para un total de 249 persoas en busca activa de emprego. O balance está encadrado entre febreiro de 2022 e xaneiro de 2023, no caso das profesionais de orientación das provincias de A Coruña e Pontevedra, e de agosto…