Actuacións do Servizo de Educación

EDUCACIÓN 

 FILOSOFIA DO SERVICIO DE INCLUSION EDUCATIVA|| MISIÓNS

1. Actuacións Educativas directas destinadas e orientadas a satisfacer as necesidades específicas dos alumnos/as coa síndrome de Down.

Actuacións do Proceso de Entrada e derivación a servizos -Valoración educativa:

 • Recibir e atender as demandas dos usuarios e/ou familias.
 • Dar información e orientación sobre a entidade, filosofía e servizos.
 • Recoller información dos usuarios: datos persoais, familiares, capacidades e habilidades,…
 • Coñecer as preferencias dos clientes respecto ó servizo.
 • Elaborar o plan educativo para cada usuario para ofrecer o apoio que cada alumno necesita.

Actuacións do Proceso de Apoio personalizado.

 • Elaboración do programa de reforzo en coordinación co centro educativo e familia.
 • Desenvolver programas educativos compensatorios que complementen e reforcen a oferta formativa da escola, segundo as necesidades detectadas e as peculiaridades de cada alumno.
 • Desenvolver accións para acadar un maior grao de desenvolvemento e autonomía nas persoas con S.D, a través da dinamización de experiencias educativas.
 • Seguimento trimestral do programa e avaliación final.

Actuacións sobre os Centros educativos

Actuacións do Proceso de Coordinación con centros e garderías:

 • Achegar información ós profesionais do ensino.
 • Asesoramento e coordinación cos centros educativos
  • Reunións de coordinación.
  • Asesorar e colaborar no deseño de estratexias metodolóxicas.
  • Resposta a demandas.
  • Charlas de sensibilización nos centros educativos.
  • Participar na formación de profesionais do ensino.
 • Achegar os materiais necesarios.
  • Creación dun fondo de recursos materiais.
  • Asesorar e colaborar na elaboración de materiais.
 • Servir de nexo na continuidade do proceso educativo.

Actuacións sobre os Contextos Familiar.

Actuacións do proceso de Intervención  con familias:

 

 • Obter a máxima información sobre as relacións, expectativas e necesidades familiares.
 • Responder as demandas e dúbidas solicitadas ou expostas polas familias.
 • Apoio ás familias nos diversos problemas ou en relación á educación dos seus fillos/as.
 • Traballo da implicación familiar na educación das persoas con síndrome de Down.
 • Proporcionar información á familia de forma puntual e regular sobre as actuacións realizadas desde o servizo e os logros educativos dos seus fillos.
 • Reunións e intervencións familiares que contribúan a consolidar ou reorientar o plan educativo do usuario.

educacion2