FORMACIÓN E PREPARACIÓN DE OPOSICIÓNS AUTONÓMICAS E ESTATAIS 2019-2020

Nome do proxecto: Formación e preparación de oposicións autonómicas e estatais para persoas coa síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual

Contía da achega: 38.291,14 €

Breve descrición do proxecto: A partir da valoración individual de cada persoa coa síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual participante, tratarase de deseñar un itinerario personalizado a través do cal se asignarán as accións formativas e recursos de apoio necesarios para afrontar unha oposición coas maiores garantías de éxito posible.

En total, beneficiaranse do proxecto un total de 52 participantes pertencentes a diferentes áreas da xeografía galega (A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo).

Obxectivo xeral do proxecto: Garantir a adquisición e mellora das competencias necesarias para presentarse a un proceso de oposición autonómica e/ou estatal que mellore as súas posibilidades de adaptación persoal ao proceso selectivo, así como de superalo con éxito.