• ATempera

  • Envellecemento

  • Emprego

  • Educacion

  • Autonomia

ÁREAS

ATENCIÓN TEMPERÁ || EDUCACIÓN || FORMACIÓN E EMPREGO
VIDA ADULTA E INDEPENDENTE || COMPLEMENTARIA E TRANSVERSAL

04 Areas

DOWN GALICIA enfoca todo o seu traballo cara a un servizo de promoción da autonomía das persoas con capacidades diferentes.

Dado que este servizo abrangue todo o período evolutivo das persoas, realízase unha organización de programas atendendo ás necesidades específicas en cada un deses períodos, pero tendo en conta que a persoa é un “todo integral”.

Para realizar unha organización na xestión do servizo identifícanse as seguintes áreas de actuación:

ATENCIÓN TEMPERÁ || EDUCACIÓN || FORMACIÓN E EMPREGO
VIDA ADULTA E INDEPENDENTE || COMPLEMENTARIA E TRANSVERSAL