Áreas :: Down Galicia

ÁREAS

ATENCIÓN TEMPERÁ || INCLUSIÓN EDUCATIVA || FORMACIÓN E EMPREGO
VIDA ADULTA E INDEPENDENTE || COMPLEMENTARIA E TRANSVERSAL

DOWN GALICIA enfoca todo o seu traballo cara a un servizo de promoción da autonomía das persoas coa síndrome de Down e outras discapacidades intelectuais.

Dado que este servizo abrangue todo o período evolutivo das persoas, realízase unha organización de programas atendendo ás necesidades específicas en cada un deses períodos, pero tendo en conta que a persoa é un “todo integral”.

Para realizar unha organización na xestión do servizo identifícanse as seguintes áreas de actuación: