Áreas: Formación e Emprego

ATENCIÓN TEMPERÁ || EDUCACIÓN || FORMACIÓN E EMPREGO
VIDA ADULTA E INDEPENDENTE || COMPLEMENTARIA E TRANSVERSAL

 

Formación e Emprego

Formación e Emprego

O acceso ao mundo laboral é un dereito básico, ademais dunha das formas máis positivas de favorecer a plena integración socio-laboral e a vida autónoma das persoas con discapacidade intelectual.

Para acadar este obxectivo, o Movemento Down Galicia ofrece os reforzos laborais precisos á persoa a través da metodoloxía Emprego con Apoio, na que un preparador laboral forma ao traballador coa síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual no mesmo posto de traballo, liberando ao empresario desta labor.

Programas:

Emprego con Apoio
Formación para o emprego
Tránsito á vida adulta.

ATENCIÓN TEMPERÁ || EDUCACIÓN || FORMACIÓN E EMPREGO
VIDA ADULTA E INDEPENDENTE || COMPLEMENTARIA E TRANSVERSAL