• VIndependente

  • AtTempera (1)

  • Envellecemento (1)

  • Educacion (1)

  • Emprego_gal2018

Áreas : Educación

ATENCIÓN TEMPERÁ || EDUCACIÓN || FORMACIÓN E EMPREGO
VIDA ADULTA E INDEPENDENTE || COMPLEMENTARIA E TRANSVERSAL

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A educación debe xogar un importante papel ofrecendo a todos os alumnos e alumnas as mesmas oportunidades e calidade de servizos. Polo tanto, a escola inclusiva debe basearse no dereito á diferenza, e no rexeitamento a unha educación que exclúa a parte da poboación escolar. O sistema educativo debe permitir que todos os nenos e nenas, sexan cales sexan as súas características persoais, participen na vida educativa, en igualdade de condicións, recibindo os apoios adecuados ás súas propias peculiaridades.

Programas:

Logopedia e comunicación
Lectoescritura
Reforzo educativo
Apoio á integración escolar e coordinación con centros
Habilidades sociais
Seguimento escolar
Apoio psicopedagóxico

Visita o noso Servizo de Inclusión Educativa

ATENCIÓN TEMPERÁ || EDUCACIÓN || FORMACIÓN E EMPREGO
VIDA ADULTA E INDEPENDENTE || COMPLEMENTARIA E TRANSVERSAL