• ATempera

 • Envellecemento

 • Emprego

 • Educacion

 • Autonomia

ÁREAS :: EDUCACIÓN

ATENCIÓN TEMPERÁ ||  FORMACIÓN E EMPREGO
VIDA ADULTA E INDEPENDENTE || COMPLEMENTARIA E TRANSVERSAL

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A educación debe xogar un importante papel ofrecendo a todos os alumnos e alumnas as mesmas oportunidades e calidade de servizos. Polo tanto, a escola inclusiva debe basearse no dereito á diferenza e no rexeitamento a unha educación que exclúa a parte da poboación escolar. O sistema educativo debe permitir que todos os nenos e nenas, sexan cales sexan as súas características persoais, participen na vida educativa, en igualdade de condicións, recibindo os apoios adecuados ás súas propias peculiaridades.

Programas:

 • Logopedia e comunicación
 • Lectoescritura
 • Reforzo educativo
 • Apoio á integración escolar e coordinación con centros
 • Habilidades sociais
 • Seguimento escolar
 • Apoio psicopedagóxico

 

Visita o noso Servizo de Inclusión Educativa