Misión

EDUCACIÓN

FILOSOFIA DO SERVICIO DE INCLUSION EDUCATIVA|| ACTUACIÓNS DO SERVICIO DE EDUCACIÓN

Promover e facilitar a inclusión escolar dos alumnos coa síndrome de Down e outras discapacidades na escola ordinaria, potenciando ó máximo o seu desenvolvemento cognitivo, social e persoal de tal forma que se contribúa a consolidar os coñecementos, habilidades e destrezas que favorecen a súa plena integración sendo, todo iso, de forma coordinada cos axentes educativos dos centros escolares.

Entre os programas educativos que desenvolven as entidades membro de Down Galicia:

  • Lecto-escritura
  • Autonomía persoal, social, urbana e/ou doméstica
  • Expresión corporal-musicoterapia
  • Habilidades sociais e de comunicación
  • Novas tecnoloxías
  • Apoio psicpoedagóxico
  • Logopedia e linguaxe
  • Cognitivo
  • Apoio á integración escolar/ apoio educativo
  • Psicomotricidade