Consulte nesta ligazón a nosa Política de Privacidade
    Finalidade e lexitimación: Os seus datos serán tratados para os fins especificados no motivo de contacto e poder darlle resposta ás súas peticións ou consultas, con base legal no consentimento expreso.
    Cesións: non serán cedidos a terceiros salvo obrigación legal, podendo ter acceso aos mesmos, de forma incidental, os encargados de manter a web en funcionamento.
    Prazo: Os datos serán tratados durante o tempo necesario para o seu tratamento segundo as finalidades descritas, ata a cancelación por parte do titular dos datos ou a perda de relevancia do seu uso.
    Dereitos: Informámoslle que pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos a través deste formulario de contacto ou dirixíndose ao seguinte enderezo de correo electrónico: downgalicia.dpo@convenceabogados.es.

    Lido e acepto