Publicacións

Atención temperá

Servizo de Atención Temperá

Díptico informativo

As miñas primeiras preguntas

Dirixido a familias

Probas diagnósticas durante o embarazo

Dirixido a familias

Recomendacións sobre primeira noticia

Dirixido a profesionais sanitarios

Comunicación da primeira noticia

Dirixido a profesionais das entidades Down

Programa Familias Escucha

Dirixida a profesionais das entidades Down

Educación

Inclusión educativa: unha escola para tod@s

Díptico informativo

Protocolo para a atención educativa do alumnado coa síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual

Novo curso escolar: claves para as familias

Dirixido a familias

Formación e Emprego

Emprego con apoio

Díptico informativo

Servizo de orientación laboral

Tríptico informativo

Servizo de orientación laboral para empresas

Dirixido a empresas

Guía de orientación académica e profesional

Dirixida a persoas coa síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual

Medidas alternativas á contratación

Dirixido a empresas

Bonificacións á contratación

Dirixido a empresas

Vida adulta

Recomendacións de saúde para persoas adultas coa síndrome de Down

Programa de educación afectivo-sexual

Saúde

Recomendacións de saúde para persoas adultas coa síndrome de Down

Programa Español de Saúde

Dirixido a persoas coa síndrome de Down

Hábitos saudables

Díptico informativo

Sensibilización coa contorna

Guía de estilo sobre persoas coa síndrome de Down

Dirixida a tódolos públicos

Guía de estilo para medios de comunicación

"Xela celebra o seu aniversario"

Autores: Pepe Carreiro e Down Galicia

Outra información de interese

Coñecendo a síndrome de Down

Tríptico informativo

Servizo de Promoción da Autonomía Persoal

Tríptico informativo

Información sobre a tarxeta de discapacidade