• ATempera

  • Envellecemento

  • Emprego

  • Educacion

  • Autonomia

PUBLICACIÓNS

ATENCIÓN TEMPERÁ

AS MIÑAS PRIMEIRAS PREGUNTAS

Autor: Down España

Dirixido a familias.
Documento coas preguntas e respostas máis frecuentes das familias sobre a síndrome de Down.

 

PROBAS DIAGNÓSTICAS DURANTE O EMBARAZO

Autor: Down España

Dirixido a familias.
En esta guía, as familias poderán atopar información e respostas ás dúbidas relacionadas coas probas diagnósticas que se realizan durante o embarazo.

 

PROTOCOLO: COMUNICACIÓN DA PRIMEIRA NOTICIA

Autor: Down España

Dirixido a profesionais sanitarios.
Con este protocolo, os e as profesionais sanitarias poderán organizar todas as actuacións que se deben realizar durante o proceso de comunicación do diagnóstico de síndrome de Down.

 

RECOMENDACIÓNS SOBRE PRIMEIRA NOTICIA

Autor: Down España

Dirixido a profesionais sanitarios.
Esta guía é unha ferramenta que proporciona algunhas claves para axudar aos e ás profesionais sanitarias a comunicar a noticia da presencia de síndrome de Down, tanto durante o embarazo como tras o nacemento.

 

EDUCACIÓN

PROTOCOLO PARA A ATENCIÓN EDUCATIVA DO ALUMNADO COA SÍNDROME DE DOWN E/OU DISCAPACIDADE INTELECTUAL

Autor: Xunta de Galicia

“Protocolo para a atención educativa do alumnado coa síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual”, creado a petición da Federación Down Galicia por un grupo interdisciplinario da comunidade educativa e a Comisión de Educación das entidades Down de Galicia. Ten como eixo central o dereito de todo o alumnado a unha educación inclusiva, equitativa e de calidade, que promova as súas oportunidades de desenvolvemento persoal, social e laboral ao longo da súa vida.

 

INCLUSIÓN EDUCATIVA: UNHA ESCOLA PARA TOD@S

Autor: Down Galicia

As entidades Down de Galicia, traballan conxuntamente cos centros educativos para garantir os apoios necesarios que potencien as oportunidades de aprendizaxe e participación do alumnado coa síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual na vida escolar

 

UNHA VIDA POR DIANTE
Autor: Eloísa Teijeira Bautista

Proposta didáctica para sensibilización do alumnado con respecto á persoas coa síndrome de Down. Estratexias para fomentar a aceptación e o respecto pola diversidade na comunidade educativa, especialmente entre o alumnado de educación primaria.

unhavidapor

 

 

FORMACIÓN E EMPREGO

EMPREGO CON APOIO

Autor: Down Galicia

Información sobre a metodoloxía Emprego con Apoio orientada a responsables de empresas ordinarias tanto do sector público como privado. Programa de emprego mediante o cal as persoas con discapacidade intelectual adquiren as destrezas, habilidades e coñecementos que demanda o seu posto de traballo.

 

SERVIZO DE ORIENTACIÓN DOWN GALICIA

Autor: Down Galicia

Guía básica de información, orientación e busca de emprego para persoas con discapacidade intelectual en xeral e síndrome de Down en particular.

 

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL: VANTAXES PARA EMPRESAS E AXENTES SOCIAIS E COMUNITARIOS

Autor: Down Galicia

Información para empresas e axentes sociais e comunitarios sobre o servizo de orientación laboral da Federación Down Galicia.

 

GUIA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL PARA PERSOAS COA SÍNDROME DE DOWN E/OU DISCAPACIDADE INTELECTUAL

Autor: Down Galicia

Guía de información e orientación para persoas coa síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual. A súa misión é facilitar na medida do posible os medios para que as persoas que forman parte deste colectivo afronten axeitadamente a tarefa de descubrir e elixir os mellores camiños e alternativas para eles respecto aoseu futuro académico e profesional.

 

MEDIDAS ALTERNATIVAS

Autor: Down Galicia

Documento que recolle e explica os requisitos, solicitude e tipos de medidas alternativas que as empresas poderán aplicar en orde ao cumprimento daobriga de reserva de emprego a favor das persoas con discapacidade.

 

 

 

VIDA ADULTA

RECOMENDACIÓNS DE SAÚDE PARA PERSOAS ADULTAS COA SÍNDROME DE DOWN

Autor: Down Galicia

Este documento recolle as necesidades e seguemento da saúde que precisan as persoas coa síndrome de Down desde os 18 anos. A base do mesmo é o Programa Español de Saúde para as persoas coa síndrome de Down (Down España).

 

SENSIBILIZACIÓN CO ENTORNO

RECOMENDACIÓNS PARA DAR A PRIMEIRA NOTICIA DE SÍNDROME DE DOWN 

Autor: Down Galicia e Xunta de Galicia

Recomendacións para profesionais sobre os pasos a seguir para dar a primeira noticia aos pais de que o seu fillo/a presenta síndrome de Down. Como conseguir que esta información e a maneira de transmitila se converta nunha intervención preventiva e construtiva.

 

LA PRIMERA NOTICIA

Autor: Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana.

Estudo sobre os procedementos profesionais, as vivencias e as necesidades dos pais cando se lles informa de que o seu fillo/a ten unha discapacidade ou un trastorno do desenvolvemento.

primeranoticia

 

GUÍA DE ESTILO SOBRE PERSOAS COA SÍNDROME DE DOWN

Autor: Down Galicia

Manual orientado a sensibilizar, positivizar e concienciar sobre a terminoloxía máis adecuada para referirse ás persoas coa síndrome de Down e outras discapacidades intelectuais.

 

GUÍA DE ESTILO SOBRE PERSOAS COA SÍNDROME DE DOWN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Autor: Down Galicia

Versión sinxela da “Guía de estilo sobre persoas coa síndrome de Down” de Down Galicia, ofrecendo nunha soa folla exemplos concretos e un decálogo de recomendacións sobre a terminoloxía máis adecuada para referirse ás persoas coa síndrome de Down e outras discapacidades intelectuais.

 

TRATAMENTO DA DISCAPACIDADE NOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Autor: Cermi Galicia

Tríptico con información sobre as normas básicas de tratamento da discapacidade nos medios de comunicación. Créase trala necesidade de que os profesionais dediquen a atención necesaria a tomar conciencia da importancia de tratar a discapacidade sen ningún tipo de excepcionalidade.

 

Imaxe tratamento discapacidade

 

 

OUTRA INFORMACIÓN DE INTERESE

SERVIZO DE PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA PERSOAL (SEPAP)

Autor: Down Galicia

Tríptico con información sobre o Servizo de Promoción da Autonomía Persoal (SEPAP) que desenvolven as entidades Down en Galicia.

 

INFORMACIÓN DA TARXETA DE DISCAPACIDADE

Autor: Down Galicia

Circular sobre a tarxeta acreditativa de grao de dicapacidade que expide a Xunta de Galicia

 

 

ACCEDE AQUÍ ÁS PUBLICACIÓNS DE DOWN ESPAÑA

ACCEDE AQUÍ A OUTRAS PUBLICACIÓNS RECOMENDADAS