Publicacions

Atención temperá

Servizo de Atención Temperá

Díptico informativo

Programa Familias Escucha

Dirixida a profesionais das entidades Down

Recomendacións sobre primeira noticia

Dirixido a profesionais sanitarios

Comunicación da primeira noticia

Dirixido a profesionais das entidades Down

Probas diagnosticas durante o embarazo

Dirixido a familias

As miñas primeiras preguntas

Dirixido a familias

Educación

Novo curso escolar: claves para as familias

Dirixido a familias

Inclusión educativa: unha escola para tod@s

Díptico informativo

Protocolo para a atención educativa do alumnado coa síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual

Formación e Emprego

Medidas alternativas á contratación

Dirixido a empresas

Bonificacións á contratación

Dirixido a empresas

Guía de orientación académica e profesional

Dirixida a persoas coa síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual

Servizo de orientación laboral para empresas

Dirixido a empresas

Servizo de orientación laboral

Tríptico informativo

Emprego con apoio

Díptico informativo

Vida adulta

Programa de educación afectivo-sexual

Recomendacións de saúde para persoas adultas coa síndrome de Down

Saúde

Programa Español de Saúde

Dirixido a persoas coa síndrome de Down

Hábitos saudables

Díptico informativo

Recomendacións de saúde para persoas adultas coa síndrome de Down

Sensibilización coa contorna

Guía de estilo para medios de comunicación

Guía de estilo sobre persoas coa síndrome de Down

Dirixida a tódolos públicos

Outra información de interese

Publicacións Down España

Información sobre a tarxeta de discapacidade

Servizo de Promoción da Autonomía Persoal

Tríptico informativo