Punto virtual :: Down Galicia

PUNTO VIRTUAL DE EDUCACIÓN
CREACIÓN DE MATERIAIS ACCESIBLES
METODOLOXÍAS E ESTRATEXIAS

 

METODOLOXÍAS E ESTRATEXIAS VENCELLADAS COA ACCESIBILIDADE:
PROGRAMACIÓN MULTINIVEL

 

A programación multinivel é unha estratexia educativa inclusiva que permite que cada alumno e alumna encontre actividades acordes ao seu nivel de competencia curricular, e estas lle permitan o progreso e implicación de maneira personalizada. Debemos pensar en avaliacións iniciais dun nivel sinxelo, apto para todo o alumnado, que irán aumentando en complexidade. Desta maneira, a persoa docente vai ollando como os nenos e nenas están desempeñando a tarefa máis sinxela e, á súa vez, van tomando decisións para superar o desafío dos seguintes niveis.

Partimos de tres principios clave:

  1. Personalización, axustando a aprendizaxe a todos e cada un dos alumnos e alumnas que forman a clase.
  2. Flexibilidade, permitindo que os alumnos e alumnas poidan moverse en diferentes niveis independentemente do que, en principio, parecía o máis adecuado.
  3. Inclusión, porque permite que todo o alumnado traballe sobre unha mesma base curricular.

Para levar a cabo a programación multinivel podemos expoñer as seguintes fases:

 

Máis información:

  • Arnaiz, Pilar. (2003). Educación inclusiva: una escuela para todos. Málaga: Editorial Aljibe.
  • Arnaiz, Pilar. (2005). Atención a la diversidad. Programación curricular. San José: Editorial Universidad Estatal a Distancia (EUNED).
  • García-Pérez, J.B. (2018) Inclusión, metodologías, metodologías activas
  • Ruiz, R. (2007). Procedimientos de evaluación y planificación multinivel y personalizada del currículo en el aula inclusiva en Bonals, J. & Sánchez Cano, M. Manual de asesoramiento psicopedagógico. (Barcelona) Graó.