Punto virtual :: Down Galicia

PUNTO VIRTUAL DE EDUCACIÓN
CREACIÓN DE MATERIAIS ACCESIBLES
METODOLOXÍAS E ESTRATEXIAS

 

METODOLOXÍAS E ESTRATEXIAS VENCELLADAS COA ACCESIBILIDADE:
TICs

 

As TICs fan referencia ás Novas Tecnoloxías da Información e a Comunicación (tabletas, ordenadores, móbiles e/ou dispositivos dixitais en xeral). Estas poden ser un importante recurso didáctico para a elaboración de tarefas educativas que sirvan para complementar aos novos paradigmas ou metodoloxías educativas (Deseño Universal para a Aprendizaxe, Aprendizaxe Cooperativa…). Investigacións científicas demostran que a utilización destes novos recursos resulta beneficiosa para a consolidación das aprendizaxes (Granda Asencia et al, 2019).

Implantar ferramentas de aprendizaxe que se apoien nas TICs pode traer consigo numerosas vantaxes no ámbito educativo, logrando que o proceso de aprendizaxe se volva máis dinámico.

É preciso destacar que, aínda que as TICs son un recurso moi versátil e facilitan a aprendizaxe, debe evitarse a súa utilización como un recurso específico e individualizado, debendo empregarse como un recurso global máis na aula, integrándoas na práctica docente de xeito inclusivo.

 

Máis información: