BIBLIOGRAFÍA EDUCACIÓN PRIMARIA

PUNTO VIRTUAL DE EDUCACIÓN :: RECURSOS EDUCATIVOS

 

MATERIAIS DE SENSIBILIZACIÓN
MATERIAIS EDUCATIVOS EN SOPORTE FÍSICO
PROGRAMAS INFORMÁTICOS
PÁXINAS WEB

 

MATERIAIS DE SENSIBILIZACIÓN

 

MATERIAIS EDUCATIVOS EN SOPORTE FÍSICO
LECTO-ESCRITURA:
 • Síndrome de Down: Lectura y escritura. María Victoria Troncoso, María Mercedes del Cerro. Masson
 • Método de Lectura Global: Me gusta Leer. Asociación de Síndrome de Down de Granada.
 • CD Lectura Global: “Me gusta Leer 2”. Asociación de Síndrome de Down de Granada.
 • Ven a leer (1) . Material de apoyo para el aprendizaje de la lectura y la escritura. Paulina Ribera. Siglo XXI España.
 • Ven a leer (2). Material de apoyo para el aprendizaje de la lectura y de la escritura. Paulina Ribera. Siglo XXI España.
 • Ven a leer (3). Material de apoyo para el aprendizaje de la lectura y la escritura. Paulina Ribera. Siglo XXI España.
 • Fichas de comprensión de la lectura 1,2,3. Felipe Alliende, Mabel Condemarín y otros. CEPE
 • Fichas de recuperación de la lecto-escritura/4. Fernandez Baroja, Mª F. CEPE
 • Recuperación de la exactitud lectoescritora. Antonio Vallés Arándiga. CEPE
 • Lecturas comprensivas – Atención a la diversidad. Matínez Romero, José. Colección: Leo y comprendo. Grupo Editorial Universitario
LOGOPEDIA:
 • Cicerón. Programa para la adquisición y desarrollo de la capacidad articulatoria. Seivane Cobo, Mari Paz. CEPE
 • Comics para hablar 1,2 y 3. Adoración Juárez, Marcos Monfort. CEPE
 • Estimulación del lenguaje 1,2,3,4 y 5. Como desarrollar el pensamiento lógico. Isabel Torrejón Domínguez, Héctor Sanguineti
 • Vocabulario básico en imágenes. Esther Pita, Jesús Arriba. CEPE
 • Parejas lógicas. Causa, finalidad, consecuencia. Marc Monfort, Adoración Juárez. CEPE
 • Comprensión 1 y 2. ¿Qué hacer? ¿Por qué y por qué no? Antonio de la Torre. CEPE
 • Ejercicios temporales I,II,III. Javier Pérez Portabella. CEPE
 • Nuevos ejercicios temporales 2 y 3.  Antonio de la Torre Alcalá. CEPE
 • FOTOTEMPO. Secuencias Temporales fotográficas. Nivel 1 y 2. Equipo Logros.  Lebon
 • En la mente. Marc Monfort, Isabelle Monfort Juárez. Entha
 • Diálogo. Expresión verbal, funciones pragmáticas. Marcos Monfort, Adoración Juárez.
RAZOAMENTOS LÓXICO-MATEMÁTICOS:
 • Programas de refuerzo de aprendizaje: P.R.A 1,2,3. Joaquín Sánchez Cabezudo. CEPE
 • Razonamiento 1 y 2. Antonio Vallés Arándiga. Promolibro
arriba

 

PROGRAMAS INFORMÁTICOS
LECTO-ESCRITURA:
 • “Adibu”
 • “Aprende a escribir con Pipo”
 • “Aprende a leer con pipo 1”
 • “Cliquea lectoescritura”
 • “Descubre el universo con Pipo”
 • “Lecto. La lectura como estimulación cognitiva.”
 • “Taller de cuentos: “El traje nuevo del Emperador”
 • “Trampolin Infantil (2ºciclo)”
 • “Ven a jugar con pipo en la ciudad”
LOGOPEDIA:
 • “Descubre el universo con Pipo”
 • “Lecto. La lectura como estimulación cognitiva.”
 • “Logopedia interactiva”
 • “Taller de cuentos: “El traje nuevo del Emperador”
 • “Trampolin Infantil (2ºciclo)”
 • “Ven a jugar con pipo en la ciudad”
 • “Lo más peque 2”.
RAZOAMENTOS LÓXICO-MATEMÁTICOS:
 • “Adibu”
 • “Aprende a escribir con Pipo”
 • “Descubre el universo con Pipo”
 • “El arca de los pensamientos”
 • “El conejito lector: matemáticas”
 • “El conejito Lector-Primeros Pasos”
 • “Euromanual(Feaps) Aprendizaje funcional del uso del Euro 2002”
 • “La casa de las matemáticas”
 • “Las matemáticas con Pipo”
 • “Trampolin Infantil (2ºciclo)”
 • “Ven a jugar con pipo en la ciudad”
 • “Ven a jugar con pipo”
OUTROS
 • “El rey León”
 • “Enciclopedia del cuerpo humano”
 • “Hay música para todos”
 • “Imagina y crea con Pipo”
 • “Mecawin”
 • “Sexualidad:nuestro cuerpo, embarazo y parto, esas cosas de la pubertad”
arriba

 

PÁXINAS WEB
RECURSOS EDUCATIVOS DE LECTO-ESCRITURA

LEO LO QUE VEO: http://www.leoloqueveo.org/

“Leo o que vexo” é un Dicionario temático-visual , cuxo obxectivo é facilitar a aprendizaxe do vocabulario e a comprensión lectora, a alumnos de Educación Infantil e Primaria , especialmente a aqueles que presentan dificultades de acceso á lingua castelá (Por Discapacidad Auditiva, descoñecemento do idioma ou outros problemas que dificulten o proceso de aprendizaxe). A web inclúe tamén xogos de discriminación auditiva, actividades de lectoescritura e lectura comprensiva , actividades CLIC , webquest , etc….

MAESTROS AYL: http://usuarios.multimania.es/maestrosayl/materiales.htm

Espazo web de materiais de Audición e linguaxe no que se poden atopar actividades, bibliografía, fotografías, ligazóns educativas de interese e outros materiais de traballo e avaliación de carácter logopédico.

PROJECTE FRESSA: http://www.xtec.cat/~jlagares/f2kesp.htm

O Proxecto Fressa é unha web dedicada á promoción de software libre especialmente deseñado para o alumnado con discapacidade de diferente tipoloxía. Contén un conxunto de aplicacións relacionadas co control da voz e o acceso ao computador, son programas de axuda á comunicación para persoas con discapacidade.

RECURSOS EDUCATIVOS DE LOGOPEDIA

MAESTROS AYL: http://usuarios.multimania.es/maestrosayl/materiales.htm

Espazo web de materiais de Audición e linguaxe no que se poden atopar actividades, bibliografía, fotografías, ligazóns educativas de interese e outros materiais de traballo e avaliación de carácter logopédico.

FACIL: http://www.xtec.net/dnee/facil/

FACIL (Factoria de Actividades Combinadas de Informàtica e Lingua) é un sistema automático de xeración de exercicios que representa un aforro de tempo e quere resolver a dificultade de desenvolver programas a medida e a ineficacia de utilizar programas pechados non personalizados. Hai unha versión en castelán e outra en galego.

VOCALIZA: http://centros6.pntic.mec.es/cpee.alborada/cps//index.html

Web de recursos e de ferramentas, que faciliten os procesos de relación, acceso ao currículo, autonomía e comunicación do alumnado, a través da introdución das novas tecnoloxías da información e a comunicación nas tarefas educativas.

PROJECTE FRESSA: http://www.xtec.cat/~jlagares/f2kesp.htm

O Proxecto Fressa é unha web dedicada á promoción de software libre especialmente deseñado para o alumnado con discapacidade de diferente tipoloxía. Contén un conxunto de aplicacións relacionadas co control da voz e o acceso ao computador, son programas de axuda á comunicación para persoas con discapacidade.

RECURSOS EDUCATIVOS COMÚNS

CREENA: http://centros.educacion.navarra.es/creena/index.htm

Páxina web do Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra na que se poderá atopar información relevante sobre recursos educativos para o traballo educativo con persoas con discapacidade intelectual.

INSTITUTO DE TECNOLOXÍAS EDUCATIVAS: http://www.ite.educacion.es/profesores/

Espazo web de recursos educativos tanto curriculares (por materias e contidos) como complementarios (de orientación, banco de imaxes, suxestións bibliográficas,…). A maiores está dispoñible unha zona de descarga dalgúns recursos ofrecidos polo CNICE.

TADEGA: http://www.tadega.net/

TADEGa (Tecnoloxías de Atención á Diversidade na Educación Galega) é un foro de profesionais maioritariamente galegos de distintos campos profesionais implicados na Educación e, dun modo especial, na Atención á Diversidade.

O seu obxectivo é  investigar, fomentar, compartir, debater, deseñar, adaptar e propoñer as ferramentas, as maneiras, e os métodos para obter o mellor proveito das tecnoloxías dixitais no campo educativo das persoas con necesidades educativas especiais.

XUNTA: http://www.edu.xunta.es/contidos/

Portal de contidos educativos organizados por ciclos na que está dispoñible ademais unha serie de opcións que poden resultar de utilidade tales como un banco multimedia, recursos específicos de atención á diversidade…

CLIC: http://clic.xtec.net/es/

Clic está formado por un conxunto de aplicacións de software libre que permiten crear diversos tipos de actividades educativas multimedia. A zonaClic é un servizo do Departamento de Educación da Generalitat de Cataluña creado co obxectivo de dar difusión e apoio ao uso destes recursos, e ofrecer un espazo de cooperación aberto á participación de todos os educadores e educadoras que queiran compartir os materiais didácticos creados co programa.

EDUCAREX: http://www.educarex.es/web/guest

Portal educativo Estremeño no que está dispoñible un Banco de Recursos que recompila máis de 50.0000 recursos educativos libres de case todas as materias e niveis educativos. Así mesmo, dispón dun blog que diariamente ofrece noticias de actualidade sobre o TIC en educación, e recomenda materiais educativos dixitais que poden ser utilizados na aula.

CEIP DE FRIONS: http://centros.edu.xunta.es/ceipdefrions/?q=gl/category/

Web do CEIP de Frions onde se poden atopar unha serie de materiais educativos (fichas, programas educativos, aplicacións, actividades, contos…) así como o acceso a xogos educativos on-line.

UDICOM: http://www.educarm.es/udicom/indexb.htm

UDICOM é un conxunto de unidades didácticas de compensatoria educativa que fai que o proceso de ensino-aprendizaxe sexa coherente, flexible, significativo e con sentido para o alumnado. Cada unha destas Unidades Didácticas está dividida en Bloques de actividades, correspondentes a diferentes contidos. Cada unha delas conta cunha programación, que explica o desenvolvemento de cada unidade e un mapa conceptual cos contidos e actividades.

XUNTA DE ANDALUCÍA: http://www.juntadeandalucia.es/temas/personas/educacion.html

Desde o Banco de Recursos da web, tense acceso a diferentes ligazóns e aplicacións referentes a recursos educativos. Dispón de varias opcións de procura e permite a interacción co profesorado que poderá realizar achegas de recursos, comentarios, etc.

arriba