MATERIAL ACCESIBLE EDUCACIÓN PRIMARIA

PUNTO VIRTUAL DE EDUCACIÓN :: RECURSOS EDUCATIVOS

 

Lectura comprensiva

 

Lectura global

 

Linguaxe e comunicación

 

Manexo do euro e do reloxo

 

Razoamento lóxico-matemático

 

Temas adaptados

 

Inventario material de traballo