XORNADA
“EDUCACIÓN INCLUSIVA: DESEÑO UNIVERSAL PARA A APRENDIZAXE E BONAS PRÁCTICAS”
PUNTO VIRTUAL DE EDUCACIÓN

 

MATERIAL DA XORNADA

Antonio Marquez | Mestre de Pedagoxía Inclusiva – Aula Desigual
Escola inclusiva, enfoque práctico de deseños universais
Presentación (Parte 1)           Podcast (Parte 1)
Presentación (Parte 2)           Podcast (Parte 2)


José Blas García | IES Juan Carlos I de Murcia e Universidad de Murcia
Innovación escríbese con i de inclusión
Presentación          Podcast


José Carlos González | CEIP Carlos Casares de Xinzo de Limia
Recunchos dinámicos inclusivos
Presentación          Podcast


Alba Fuentes e Carlos Santiso | IES Sanxenxo
Recreos alternativos
Presentación          Podcast


Alicia Gómez | CEIP O Coto de Negreira
Proxecto cociña
Presentación          Podcast


Lola Sanz e Iolanda Rodríguez | IES Antón Fraguas de Santiago
Orientación e teatro pola inclusión
Presentación          Podcast


Alejandro Rodríguez | CIFP Compostela
Diversidade na aula obradoiro de cociña
Presentación          Podcast


Esther Núñez e Eloisa Teijeira | EOE Pontevedra
Se é educación é inclusiva
Presentación          Podcast


Adelina Iglesias, Alesandra Sieiro e Amparo López | CEIP San Xoán de Filgueira de Ferrol
A miña escola, a miña familia
Presentación          Podcast


Laura Meijide, Andrés Pérez e Genma Rodríguez | Colexio NªSª do Rosario de Arzúa
Aprendizaxe cooperativa e cans terapéuticos
Presentación          Podcast          Vídeo


Miguel Carballa | Experiencia de vida – IES Montecelo de Pontevedra
O paso pola escola
Presentación          Podcast


Sonia Caldas | Down Galicia

Adaptación curricular e título da ESO
Presentación