Aprobado o novo baremo de recoñecemento da discapacidade

  Este martes quedou aprobado polo Consello de Ministros o novo procedemento para o recoñecemento, declaración e cualificación do grao de discapacidade, que substitúe ao que estaba en vigor desde 1999. Este Real Decreto adáptase ao modelo social da Convención Internacional sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade de Nacións Unidas cun enfoque de dereitos…