• Traballamos

  • Medramos

  • Aprendemos

FORMACIÓN E EMPREGO

 

FEDERACIÓN DOWN GALICIA :: ATENCIÓN TEMPERÁ
INCLUSIÓN EDUCATIVA :: VIDA ADULTA :: SENSIBILIZACIÓN CO ENTORNO

EMPREGO CON APOIO

FORMACIÓN PARA O EMPREGO

EMPREGO CON APOIO FAMILIAS