TRANSPARENCIA

 

Down Galicia deposita anualmente as súas memorias económicas e de actividades nos seguintes rexistros.

• Rexistro de Asociacións da Consellería de Xustiza e Interior. Nº 398.
• RUEPSS: Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servicios Sociais Nº: E-1284.

Declarada de Utilidade Pública (UP/60239/SD) pola Orde INT/2958/2006 BOE nº232 (28/09/06)

 

Estatutos e Regulamentos:

Estatutos

Código ético

Protocolo de actuación para a prevención do acoso no ámbito laboral

Política de Calidade

Política de selección de empresas colaboradoras

Política de conflictos de interese

Regulamento de réxime interno

Responsabilidade, autoridade e organigrama

Ideario asociativo de Down España

 

 

Plan Estratéxico:

Plan Estratéxico 2019-2023

 

Memorias de actividades:

Memoria de actividades 2019

Memoria de actividades 2019 (Versión Lectura Fácil)

Vídeo Balance Memoria Actividades 2019

Memoria de actividades 2020

Memoria de actividades 2020 (Versión Lectura Fácil)

Vídeo Balance Memoria Actividades 2020

Memoria de actividades 2021

Memoria de actividades 2021 (Versión Lectura Fácil)

Vídeo Balance Memoria Actividades 2021

Memoria de actividades 2022

Memoria de actividades 2022 (Versión Lectura Fácil)

Vídeo Balance Memoria Actividades 2022

 

Memorias económicas (Contas anuais):

Memoria económica 2019

Táboa resumo Ingresos e Gastos 2019 (Versión Lectura Fácil)

Memoria económica 2020

Táboa resumo Ingresos e Gastos 2020 (Versión Lectura Fácil)

Memoria económica 2021

Táboa resumo Ingresos e Gastos 2021 (Versión Lectura Fácil)

Memoria económica 2022

Táboa resumo Ingresos e Gastos 2022 (Versión Lectura Fácil)

 

Orzamentos:

Orzamento 2020

Orzamento 2021

Orzamento 2022

Orzamento 2023

 

TRANSPARENCIA ENTIDADES MEMBRO DOWN GALICIA:

ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN “TEIMA” DE FERROL

DOWN VIGO: ASOCIACIÓN PARA EL SÍNDROME DE DOWN

DOWN PONTEVEDRA “XUNTOS” ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN

ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE LUGO-DOWN LUGO

FUNDACIÓN DOWN COMPOSTELA

DOWN CORUÑA: ASOCIACIÓN PARA EL SÍNDROME DE DOWN

DOWN OURENSE: ASOCIACIÓN PARA EL SÍNDROME DE DOWN