• VIndependente

  • AtTempera (1)

  • Envellecemento (1)

  • Educacion (1)

  • Emprego_gal2018

Transparencia

TRANSPARENCIA ENTIDADES MEMBRO DOWN GALICIA

Down Galicia deposita anualmente as súas memorias económicas e de actividades nos seguintes rexistros.

• Rexistro de Asociacións da Consellería de Xustiza e Interior. Nº 398.
• RUEPSS: Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servicios Sociais Nº: E-1284.

Declarada de Utilidade Pública (UP/60239/SD) pola  Orde INT/2958/2006 BOE nº232 (28/09/06)

 

Estatutos e Regulamentos:

Estatutos

Código ético

Política de Calidade

Política de selección de empresas-colaboradoras

Política de Conflictos de Interese

Regulamento de réxime interno

Responsabilidade, autoridade e organigrama

arriba

 

Memoria de actividades:

Memoria de actividades 2015

Memoria de actividades 2015. Versión Lectura Fácil

Memoria de actividades 2016

Memoria de actividades 2016. Versión Lectura Fácil

Memoria de actividades 2017

Memoria de actividades 2017. Versión Lectura Fácil

Vídeo Balance Memoria Actividades 2017

Memoria de actividades 2018

Memoria de actividades 2018. Versión Lectura Fácil

Vídeo Balance Memoria Actividades 2018

arriba

 

Memoria económica (Contas anuais):

Memoria económica 2015

Memoria económica 2016

Táboa resumo Ingresos e Gastos. Versión Lectura Fácil 2017

arriba

Memoria económica 2017

Táboa resumo Ingresos e Gastos. Versión Lectura Fácil 2018

Memoria económica 2018

Táboa resumo Ingresos e Gastos. Versión Lectura Fácil 2019

 

Orzamentos:

Orzamento 2016

Orzamento 2017

Orzamento 2018

Orzamento 2019

arriba

TRANSPARENCIA ENTIDADES MEMBRO DOWN GALICIA:

ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN “TEIMA” DE FERROL

DOWN VIGO: ASOCIACIÓN PARA EL SÍNDROME DE DOWN

DOWN PONTEVEDRA “XUNTOS” ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN

ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE LUGO-DOWN LUGO

FUNDACIÓN DOWN COMPOSTELA

DOWN CORUÑA: ASOCIACIÓN PARA EL SÍNDROME DE DOWN

DOWN OURENSE: ASOCIACIÓN PARA EL SÍNDROME DE DOWNarriba