Formacion e Emprego :: Down Galicia
ATENCIÓN TEMPRANA || EDUCACIÓN
VIDA ADULTA E INDEPENDENTE || COMPLEMENTARIA E TRANSVERSAL

 

ÁREAS :: FORMACIÓN E EMPREGO

 

O acceso ao mundo laboral é un dereito básico, ademais dunha das formas máis positivas de favorecer a verdadeira inclusión socio-laboral e a vida autónoma das persoas con síndrome de Down ou outra discapacidade intelectual.

Para acadar este obxectivo, o Movemento Down Galicia ofrece os reforzos laborais precisos á persoa a través da metodoloxía Emprego con Apoio, na que un preparador ou preparadora laboral forma á persoa traballadora coa síndrome de Down ou outra discapacidade intelectual no mesmo posto de traballo, liberando á empresa desta labor.

 

Programas:

  • Emprego con Apoio
  • Formación para o emprego
  • Tránsito á vida adulta