COMO PODES COLABORAR CON DOWN GALICIA?

 

 

INFORMACIÓN FISCAL

A Federación Down Galicia está declarada de Utilidade Pública e acollida á Lei de Mecenado.

Recorda que, segundo o establecido no  Real Decreto Lei 17/2020, podes desgravar as túas contribucións e
doazóns á Federación Down Galicia na declaración da renda, solicitando o teu certificado de doazón.

Os primeiros 150€ teñen unha dedución do 80% e o resto do 35%*.
* Cando o resto se doase á mesma entidade nos dous anos inmediatos anteriores, será dun 40%.
* A doazón debe ser por importe igual ou superior, en cada un deles, á do ano anterior.