COMO PODES COLABORAR CON DOWN GALICIA?

Doazón periódica Doazón ocasional
Colaboración como empresa Testamento Solidario

INFORMACIÓN FISCAL

A Federación Down Galicia está declarada de Utilidade Pública e acollida á Lei de Mecenado.

Lembra que, segundo o  Real Decreto-ley 17/2020, podes desgravar as túas achegas e doazóns á Federación Down Galicia na declaración da renda solicitando o teu certificado de doazón.
Os primeiros 150€ teñen unha dedución do 80% e o resto do 35%*.

* Cando o resto se doase á mesma entidade nos dous anos inmediatos anteriores, será dun 40%.
A doazón debe ser por importe igual ou superior, en cada un deles, á do ano anterior.